O mně

Kdo jsem a jak pracuji

Jsem Tomáš Kšír, daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR a váš osobní partner v oblasti daní, účetnictví a věcech s tím souvisejících.

Pro své klienty zajišťuji kompletní daňový servis, včetně účetní agendy, postavený na osobním přístupu, spolehlivosti a důvěře. Baví mě pomáhat lidem a hledat pro ně optimální řešení i ve velmi složitých situacích.

Mým cílem je, aby se mí klienti nemuseli kvůli daním stresovat, uspořili svůj čas a soustředili se tak pouze na to, co je pro ně skutečně důležité. Dát jim jistotu, že mají veškeré své daňové povinnosti v pořádku a nemuseli se již nikdy obávat možné budoucí návštěvy berňáku. A v neposlední řadě jim uspořit peníze, aby na daních neplatili víc, než skutečně musí.

_AD_9810

Jako daňový poradce a člen Komory daňových poradců ČR jsem:

  • vázán profesní mlčenlivostí, kterou mi ukládá samotný zákon o daňovém poradenství. Jako můj klient tak máte jistotu, že vše, co si řekneme, zůstane pouze mezi námi.
  • profesně pojištěn na škody způsobené klientovi při výkonu daňového poradenství. Za své profesní jednání tak nesu vždy plnou zodpovědnost.
  • v neposlední řadě vázán samotným zákonem o daňovém poradenství a Stanovami Komory daňových poradců ČR.

 

Jsem si moc dobře vědom, že každý klient je jiný – každý má své individuální přání a potřeby. Při své práci se držím toho, že nelze ke všem přistupovat stejně a ke každému je nutné volit individuální přístup. Základem je nabídnout takové podmínky, který zaručí klientovi co nejméně starostí a odlehčí od přebytečné administrativy.

Mé vize a hodnoty

Jsem velmi empatický člověk, raději více poslouchám, než mluvím, své klienty chci do detailu poznat – poznat jejich podnikatelský příběh a vize. Proto považuji za důležité nejen se ptát, ale i naslouchat – zjistit, co klienti opravdu chtějí, co potřebují, co je trápí….a jak jim v tom mohu pomoci.

Raději za sebe nechávám mluvit své činy, než silná slova o tom, co vše umím a ovládám – nedržím se hesla „slibem nezarmoutíš“. Prosazuji vždy čestné a poctivé jednání, respekt ke druhým a zakládám si na tom, aby lidé v mém okolí měli jistotu, že na čem se domluvíme, to platí. Před svými klienty zásadně nic nezamlčuji a věřím, že pouze čestným jednáním lze dosáhnout dlouhodobé a spokojené spolupráce.

Netoužím budovat velkou neosobní daňovou nebo účetní kancelář s desítkou zaměstnanců a stovkou klientů. Chci odvádět kvalitní a profesionální služby na vysoké úrovni, pomáhat tak malým a středním podnikatelům, a přitom si zachovat osobní, přátelský, důvěrný a flexibilní přístup. Být za kvalitu své práce zodpovědný pouze svým klientům a sám sobě. Záleží mi na mém dobrém jméně a také na spokojenosti každého klienta.

Tomáš Kšír
_AD_9824

Abych mohl svou práci dělat dobře, musím mít skvělou znalost a orientaci v zákonech, dobrý přehled o všech nejnovějších změnách a jejich možném dopadu na právě na vaše podnikání. Neustálé změny zákonů tak vyžadují neustálé studium. Chci být stále v obraze, abych mohl svým klientům poskytnout ty nejlepší a nejaktuálnější služby, proto je pro mě neustálé profesní vzdělávání absolutní nutností, na které si zakládám.

Jsem dobrovolně přihlášen k Etickému kodexu KDP ČR, který považuji za nedílnou součást pravidel výkonu práce daňového poradce.

Svým klientům se snažím být skutečným parťákem. Nemám žádné otevírací hodiny a na formálnosti si nepotrpím. Jsem tu, kdykoliv mě klient potřebuje, stačí zvednout telefon nebo poslat zprávu. Snažím se budovat dlouhodobá partnerství založené zejména na důvěře a spokojenosti.

Osvědčení a absolvované kurzy

Napište mi