DPH - přiznání, hlášení, dohled

Nedopouštějte se chyb

Z celého daňového systému ČR bývá právě daň z přidané hodnoty označována za velmi složitou, nelogickou a nejméně oblíbenou nejen mezi samotnými podnikateli, ale i mezi účetními. Je to dáno tím, že obsahuje řadu speciálních pojmů, pravidel, výjimek, režimů a častých novelizací, ve kterých je velmi těžké se pro běžného člověka vyznat, natož pak je správně uplatňovat.  

Stačí málo a každý běžný plátce poměrně rychle zabředne do problematiky osvobozených plnění, uplatňování správných sazeb daně na výstupu, režimu přenesení daňové povinnosti, intrakomunitárních plnění, uplatňování nároku na odpočet daně na vstupu, zvláštního režimu jednoho správního místa nebo problematiky kontrolního či souhrnného hlášení.

Obavy ze složitosti DPH navíc stupňuje i hrozba opakovatelnosti chyb. Pokud totiž běžný podnikatel, nebo jeho účetní, v rámci DPH dělá nevědomky něco špatně (například uplatňuje špatné postupy, režimy, sazby, osvobození nebo nároky na odpočet), je poměrně velká pravděpodobnost, že tyto chyby neustále rutinně opakuje po několik zdaňovacích obdobích. Takovéto nevědomé jednání může ve finále podnikateli zadělat na obrovský problém, zejména pokud na takovou chybu přijde až finanční úřad.

Předejděte chybám v DPH. Vzhledem ke krátkému zdaňovacímu období je poměrně velké nebezpečí, že pokud něco v DPH nevědomky děláte špatně, opakujete tyto chyby neustále dokola každý měsíc nebo čtvrtletí. Následky daňové kontroly tak mohou být tragické.

Co zajišťuji pro klienty

Postarám se o vaši DPH – o všechny vaše daňové a související povinnosti, kterým musíte jako plátce daně čelit. Služba je poskytována formou měsíční dohlídky, v rámci které překontroluji veškeré podklady včetně jejich zákonných náležitostí, sestavím přiznání k DPH a související hlášení, prokonzultujeme vše potřebné a pro vaše maximální pohodlí zajistím podání veškerých dokumentů na finanční úřad pod svou vlastní zodpovědností na základě plné moci.

Tato služba je určena převážně těm klientům, kteří si zpracovávají účetnictví interně a chtějí mít jistotu, že mají veškeré své daňové povinnosti ohledně DPH v naprostém pořádku, v souladu s aktuálními zákonnými předpisy a zároveň nechtějí nést zodpovědnost nebo důsledky za případné chyby vzniklé z nevědomosti jich samotných nebo jejich účetních.

Díky mé odbornosti, pravidelnému vzdělávání a profesnímu pojištění se tak v rámci DPH vyhnete chybám a přešlapům, které by vás v budoucnu mohly stát nemalé peníze!

_AD_9798

Chcete se i vy profesionální pomoc v problematice DPH?

Cena za dohlídku a zpracování přiznání k DPH včetně souvisejících hlášení závisí zejména na rozsahu podkladů, složitosti situace a zdaňovacím období. Vždy ji však budete znát předem před zahájením spolupráce.

Klienti využívající služby „daňový servis – komplexní služba“ mají problematiku DPH ve sjednaném rozsahu zahrnutou v paušální ceně