Služby

S čím vám pomůžu

Neriskujte zbytečné chyby při plnění svých daňových povinností nebo vedení účetnictví – cena může být neúměrně vysoká!!! 

Svým klientům pomáhám nalézt odpovědi a řešení zejména na následující otázky:

Moje služby

Každý klient je individuální a každý potřebuje něco jiného. Někdo hledá kompletní servis, jiný kombinaci několika dílčích služeb nebo jen jednotlivé a občasné rady. Svým klientům poskytuji široké spektrum služeb na úseku daně z příjmů fyzických i právnických osob, daně z přidané hodnoty, daně silniční, daně z nemovitých věcí, správy daní, sociálního a zdravotního pojištění, vedení účetnictví nebo daňové evidence. Veškeré poskytované služby lze využít v pravidelných intervalech nebo individuálně dle potřeby.

Daňový servis - komplexní služba

Už žádné starosti s daněmi nebo účetnictvím - zastoupím, vypracuji, zařídím, odevzdám, eviduji, upozorním, pohlídám, vysvětlím, pomohu a ve finále ušetřím...vše v jednom balíku.

Daňová přiznání

Neriskujte chyby, které často neodhalí ani zkušená účetní a které vás mohou zbytečně stát nemalé peníze nebo způsobit daňovou kontrolu.

DPH přiznání, hlášení, dohled

Předejděte chybám v DPH. Vzhledem ke krátkému zdaňovacímu období je poměrně velké nebezpečí, že pokud něco v DPH nevědomky děláte špatně, opakujete tyto chyby neustále dokola každý měsíc nebo čtvrtletí. Následky daňové kontroly tak mohou být tragické.

Zastupování před správci daně

Využijte v jakémkoliv daňovém řízení všech procesních možností, které vám zákon nabízí – ve vašem zastoupení ohlídám a uplatním vaše procesní práva, v případě nutnosti získám potřebný čas a zajistím nejvhodnější řešení vašeho problému nebo vzniklé situace.

Odborné konzultace

Zjistěte daňové souvislosti a možná daňová rizika vašeho jednání dříve, než bude pozdě! Získejte informace nezbytné pro vaše správné rozhodnutí, zjistěte si vhodné možnosti řešení, zbavte se nejistoty, ušetřete si možné budoucí problémy, vaše nervy a hlavně peníze!

Mezinárodní zdanění a aplikace smluv o zamezení dvojího zdanění

Pracovali jste v zahraničí, nebo tam budete působit? Nejste si jisti, jestli a jakým způsobem tyto příjmy následně zahrnout do daňového přiznání v ČR a jak správně a nejvýhodněji započíst daň uhrazenou v zahraničí? Rád vám v tomto poradím.

Úvodní nezávazná konzultace zdarma

REZERVUJTE SI NEZÁVAZNOU SCHŮZKU –  ÚVODNÍ KONZULTACE A VYPRACOVÁNÍ NABÍDKY BEZ JAKÝCHKOLIV ZÁVAZKŮ A ZDARMA!

Rád se s vámi seznámím. Pojďme se osobně, telefonicky, nebo online setkat a v přátelském duchu probrat vaše potřeby, přání a očekávání, zároveň vám odpovím na všechny vaše případné otázky ohledně mé práce. To vše nezávazně a zcela zdarma.

Po úvodní konzultaci vám v případě zájmu zašlu nezávaznou cenovou nabídku, která bude optimalizovaná na služby, které dle vašich preferencí upřednostňujete a šitá přímo na míru vaší konkrétní situaci. Základem je nabídnout vám takovou kombinaci služeb a podmínek, které zaručí řešení vašich potřeb a problémů, zajistí vám co nejméně starostí a odlehčí od přebytečné administrativy.

Žádné skryté poplatky, konečnou cenu a rozsah služeb znáte vždy předem. Další krok pak bude záležet už jen na vás…

_AD_9798

Proč se vyplatí spolupracovat s daňovým poradcem

Jistota

Daňový poradce vám dává především jistotu, že jsou vaše daňové záležitosti v absolutním pořádku a podle aktuálních zákonů. Tato jistota je zaručena především vysokou odborností a povinným profesním pojištěním na škody způsobené klientovy při výkonu daňového poradenství. Spolu tak předcházíme možným komplikacím při případné kontrole ze strany finančního úřadu v budoucnu.

Více

Vysoká odbornost

Každý daňový poradce je skutečný odborník nejen na daňovou problematiku, ale i věci s tím související, třeba na účetnictví. Naše odbornost je ověřena velmi náročnou kvalifikační zkouškou u Komory daňových poradců ČR. Jako můj klient tak máte jistotu, že spolu dokážeme snadno vyřešit i složitější daňové nebo účetní případy.

Více

Mlčenlivost

Vztah daňového poradce s klientem je založený na důvěře, která je hlavním pilířem této profese. Vždy proto zachováváme profesní mlčenlivost, kterou nesmíme porušit ani před správcem daně nebo soudem. Tato povinnost je nám dána samotným zákonem o daňovém poradenství.  Pro vás jako mého klienta je tak důležité, že se mnou můžete otevřeně mluvit bez jakýchkoliv obav.

Více

Profesní pojištění

Daňový poradce je vždy pojištěn na škody, které by případně svým profesním jednáním klientům způsobil. Jako daňový poradce tak nesu vždy plnou odpovědnost za případnou škodu, která by mému klientovi vznikla v souvislosti s výkonem daňového poradenství. Jako můj klient tak má jistotu, že nebudete doplácet za chyby druhých.

Více

Pravidelné vzdělávání

Aby mohl daňový poradce svou práci dělat dobře, musí mít skvělou znalost zákonů, dobře se v nich orientovat, mít dobrý přehled o všech nejnovější změnách a jejich možném dopadu právě na vaše podnikání. Pravidelné sebevzdělávání je proto v této profesi absolutní nutností. V daňovém poradenství nerozhodují ani tak dlouhodobé zkušenosti a praxe v oboru, jako schopnost se neustále učit, být v obraze a umět nové poznatky okamžitě aplikovat do praxe.  Vy tak máte jistotu, že v rámci naší spolupráce vždy budeme jednat dle aktuálně platných zákonů.

Více

Daňové přiznání s plnou odpovědností

Pouze daňový poradce, advokát nebo auditor vám může nabídnout plnou odpovědnost za případné chyby při poskytování služeb, které zákon definuje jako daňové poradenství – tedy i podání daňového přiznání. Žádná jiná profese vám tento druh odpovědnosti dle platných zákonů bohužel zaručit nemůže. Navíc zplnomocnění daňového poradce k podání daňového přiznání k dani z příjmů přináší klientům možnost 3měsíčního posunutí termínu pro podání přiznání a placení daně, stejně tak přehledů a úhrady veřejného pojistného.

Více

Odborné zastoupení

Pokud nastal nějaký problém s úřady, nebo s nimi jen neradi jednáte, daňový poradce vás bez obav odborně zastoupí a uplatní veškerá vaše práva a povinnosti, a to s garancí profesní mlčenlivosti. Přebere tak komunikaci s finančním úřadem, zdravotními pojišťovnami, nebo správou sociálního zabezpečení, přitom za svou práci před úřady poradce ručí – samotný zákon o daňovém poradenství nám totiž ukládá povinnost chránit práva svého klienta, důsledně využívat všechny zákonné prostředky a uplatňovat vše, co pokládáme podle svého přesvědčení a příkazu klienta za prospěšné.

Více

Profesní a etické standardy

Jako členové Komory daňových poradců ČR jsme vázáni profesními a etickými standardy dané samotným zákonem o daňovém poradenství nebo vnitřními předpisy Komory. Daňový poradce tak vždy jedná na vysoké profesní úrovni s povinností jednat čestně, svědomitě a hájit práva a oprávněné zájmy svého klienta.

Více

Napište mi