Odborné konzultace

Předcházejte problémům

Většina lidí považuje daňového poradce za odborníka, který v případě nouze poradí a pomůže vyřešit aktuálně vzniklý daňový problém. I když tomu tak skutečně je, už málokdo si uvědomuje, že je mnohem prozíravější a z hlediska času a finančním nákladům často i mnohem výhodnější těmto problémům předcházet a o svých záměrech, postupech, zamýšlených změnách nebo investicích se nejprve poradit s daňovým poradcem.  

Před samotnou realizací záměru jsou totiž možnosti pro nalezení optimální daňové úspory mnohem širší. Často stačí jen drobná změna smluvní dokumentace, zodpovědná příprava nebo volba správného režimu a dopady na vaši peněženku mohou být mnohem mírnější – to vše za předpokladu, že jsou provedeny včas. Po případné realizaci nebo dokonce až v případě vzniku daňového problému jsou mantinely pro případnou optimalizaci již poměrně úzké a možná řešení velmi omezená.

Zjistěte daňové souvislosti a možná daňová rizika vašeho jednání dříve, než bude pozdě! Získejte informace nezbytné pro vaše správné rozhodnutí, zjistěte si vhodné možnosti řešení, zbavte se nejistoty, ušetřete si možné budoucí problémy, vaše nervy a hlavně peníze!

Kdy využít konzultaci

Obecně lze klientům doporučit konzultaci zejména v situacích, kdy řeší:

_AD_9798

Co získáte

Výstupem odborné konzultace je podle preferencí klienta a složitosti problému buď srozumitelné ústní vysvětlení nebo přehledné písemné stanovisko. Během konzultace jsou kromě právního hlediska brány ohledy i na všechny individuální okolnosti, s cílem nalézt co nejoptimálnější řešení vzhledem k řešené situaci klienta.

K neodmyslitelné součásti každého vysvětlení nebo stanoviska patří i odkazy na příslušná ustanovení daňových předpisů, ze kterých předkládané stanovisko nebo vysvětlení vychází. Toto klienti oceňují zejména při argumentaci před finančním úřadem, třetími osobami nebo při konfrontaci s jinými názory na danou záležitost.

Konzultace je vhodná pro všechny typy podnikatelských subjektů při všech důležitých podnikatelských aktivitách, zejména v oblasti daně z příjmů fyzických i právnických osob, daně z přidané hodnoty, daně silniční, daně z nemovitých věcí, správy daní, sociálního a zdravotního pojištění, vedení účetnictví nebo daňové evidence.

Hledáte nejvhodnější řešení vaší situace nebo daňového problému?

Cena za odborné konzultace nebo zpracování stanoviska závisí na obtížnosti zadání a předpokladu potřeby aktivního času stráveného nad řešením dané situace. Orientační cenovou nabídku však vždy budete znát předem před zahájením spolupráce.

Stálým klientům nebo kolegyním a kolegům zabývajícím se účetnictvím poskytuji výhodnější podmínky.

Klienti využívající služby „daňový servis – komplexní služba“ mají odborné konzultace ve sjednaném rozsahu zahrnuty v paušální ceně