Daňové přiznání

Zjednodušte si život

Sestavení daňového přiznání je pouze vrchol celého procesu činností a povinností daných daňovými zákony, které tomuto kroku musí předcházet. Nejde totiž jen o vyplnění jednotlivých kolonek příslušného formuláře, v první řadě je potřeba do přiznání zadávat správná čísla a údaje, které musejí vycházet z bezchybně vedených evidencí nebo účetnictví.

Navíc se může vyplňování mnohdy značně zkomplikovat. Pokud si chcete být opravdu jisti, že na dani odvede jen tolik, kolik skutečně musíte, je v průběhu sestavování přiznání potřeba zohlednit veškerá aktuální ustanovení příslušných daňových zákonů, myslet na případné výjimky, správně uplatňovat osvobození, zvýhodnění, slevy, odpočty a v neposlední řadě zpracovat a doplnit další povinné přílohy.

Neriskujte chyby, které často neodhalí ani zkušená účetní a které vás mohou zbytečně stát nemalé peníze nebo způsobit daňovou kontrolu.

Co zajišťuji pro klienty

Svým klientům pomáhám se sestavením daňového přiznání ke všem druhům daní (nejčastěji daně z příjmů, DPH a daně silniční) tak, aby bylo kompletní, se všemi náležitostmi a přílohami. Navíc v rozsahu, v jakém si sami zvolí:

Metodická pomoc

Formou konzultace vás provedu celým procesem sestavení daňového přiznání a dohlédnu na to, aby žádná relevantní skutečnost nebyla opomenuta. Samotné vypracování a následné odevzdání je pak již pouze ve vašich rukách.

Zpracování daňového přiznání na základě dodaných podkladů

Pokud se nechcete trápit sestavením daňového přiznání, jednoduše na to nemáte čas, nebo si nejste úplně jisti, jak správně přiznání vyplnit, na základě dodaných podkladů vám přiznání vypracuji a připravím pro vás kompletní a ucelené podklady, které stačí už jen podepsat a předat příslušnému úřadu.

Budete tak mít jistotu, že daňové přiznání a související dokumenty obsahují všechny formální a věcné náležitosti, jsou zohledněna veškerá ustanovení příslušného zákona, správně uplatněna možná osvobození, zvýhodnění, slevy nebo odpočty, a to v maximální možné výši.

Samozřejmostí je i konzultace a pomoc s výběrem nejvhodnější formy podání s ohledem na termín splatnosti v případě daně z příjmů, zodpovězení veškerých otázek ohledně placení daně nebo stanovení výše záloh apod.

_AD_9810

"Daňový audit" a zpracování daňového přiznání

Chcete-li si být maximálně jisti bezchybností vašeho přiznání, tedy že obsahuje nejen správné formální a věcné náležitosti, ale veškerá poklady, ze kterých se při jeho sestavování vychází, jsou v souladu s příslušnými zákonnými předpisy a přiznání je tak bezchybné i z obsahového hlediska, podrobně prověřím a zkontroluji veškeré náležitosti dodaných podkladů, zejména výstupy z účetnictví nebo daňové evidence. Pokud se objeví jakýkoliv problém nebo riziko, upozorním vás na něj a navrhnu způsob jeho řešení, popřípadě vám doporučím takové změny, které povedou k úspoře vašich peněz i v budoucnu.

Na základě překontrolovaných podkladů vypracuji daňové přiznání s využitím všech zákonných možností optimalizace daňové povinnosti a snížení vašeho daňového základu

Po vzájemném odsouhlasení předložím vaše přiznání na finanční úřad. V případě daně z příjmů tak lze využít odklad termínu pro podání daňového přiznání a zaplacení daně o 3 měsíce

V případě daně z příjmů nebo silniční daně vám rovněž připravím přehled záloh na další období a na termíny jejich splatnosti vás s dostatečným předstihem upozorním.

Při této formě spolupráce tak maximálně předcházíte možným rizikům a negativním dopadům daňové kontroly v budoucnu.

Svým klientům ale umím pomoci také v určitých specifických případech, po odevzdání daňového přiznání, v rámci placení daní –  zejména s formulací a vypracováním žádosti o posečkání daně, žádostí o povolení splátek nebo žádostí o prominutí příslušenství daně (daňového penále, úroku z prodlení) apod.

Chcete nezávazně poptat zpracování daňového přiznání? 

Konečná cena závisí na zvolené formě sestavení daňového přiznání, jeho rozsahu a kvalitě dodaných podkladů. Vždy ji však budete znát předem před zahájením spolupráce.

Klienti využívající služby „daňový servis – komplexní služba“ mají zpracování všech přiznání již zahrnuto v paušální ceně.