Zastupování před správcem daně

Nedopouštějte se chyb

Pro většinu lidí je velmi těžké zachovat si chladnou hlavu a nadhled v případech, kdy se dostanou do problémů s finančním úřadem nebo finanční úřad vůči nim zahájí daňovou kontrolu. Díky neznalosti svých práv a zákonných předpisů se pak mnoho podnikatelů, často nevědomky, dopouští různých procedurálních chyb, které mohou ve finále výrazně ovlivnit výsledek daňového řízení v jejich neprospěch.

Využijte v jakémkoliv daňovém řízení všech procesních možností, které vám zákon nabízí – ve vašem zastoupení ohlídám a uplatním vaše procesní práva, v případě nutnosti získám potřebný čas a zajistím nejvhodnější řešení vašeho problému nebo vzniklé situace.

Co zajišťuji pro klienty

Jako daňový poradce znám proces správy daní a rozumím daňové problematice. Jsem tak schopen lépe hájit oprávněné zájmy svých klientů, než jak to by to uměli oni samotní. Svým klientům pomáhám zejména v následujících případech:

Specifickým druhem zastupování, kdy není primárně potřeba hájit práva klienta, ale zastoupení je pro něho výhodné, jsou případy:

  • odklad daňového přiznání – pokud přiznání k dani z příjmů zpracovává a podává daňový poradce v zastoupení klienta na základě plné moci, lze při splnění stanovených podmínek využít delší zákonnou lhůtu pro podání přiznání a placení daně o 3 měsíce

 

  • klient se chce plně věnovat rozvoji vlastního podnikání nebo si najít více času pro svou rodinu nebo jiné aktivity a nechce se zatěžovat ani zdržovat jakýmikoliv účetními a daňovými povinnostmi nebo jednáním s finančním úřadem. Veškeré daňové, účetní a související administrativní záležitosti v předem určeném rozsahu tak přenechá na základě plné moci zodpovědnému profesionálovi – v rámci služby komplexní servis

Chcete se nezávazně informovat, jak bych mohl pomoci i vám?

Cena zastupování závisí na charakteru dané situace, komplikaci zadání a aktivním čase stráveném nad řešením daného problému.

Klienti využívající služby „daňový servis – komplexní služba“ mají zastoupení ve sjednaném rozsahu zahrnuto v paušální ceně.